leeftijd van banden voor campers

2017-04-10

Leeftijd van banden voor campers... Hoe zit het nou? (Volgens Michelin)

Er is veel discussie over de leeftijd van camperbanden. Deze discussie wordt gevoed door de stellingname van enkele verzekeringsmaatschappijen, die als regel aanhouden dat een camperband niet ouder zou mogen zijn dan 6 jaar. Michelin heeft een bericht uitgebracht in december 2014, waarin zij dit onderwerp behandelt en waarin zij laten weten het hier uitdrukkelijk NIET mee eens te zijn.

Klik HIER voor het digitale PDF document.