Privacy Policy

Privacybeleid Quality Tyres B.V.

Quality Tyres BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, volgens de laatste wetswijziging van de AVG per 25.05.2018.

 

Contactgegevens

Quality Tyres B.V.
Jaargetijdenweg 46
7532 SX Enschede

Tel: +31 (0)53-4316999
Kamer van Koophandel dossiernummer:  06056732

 

Functionaris gegevensbescherming: Alex Soepboer, a.soepboer@quality-tyres.nl

 

Quality Tyres B.V. is er zich van bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Quality Tyres B.V. om uw privacy te beschermen. Middels deze pagina laat Quality Tyres B.V. weten welke gegevens worden verzameld als u onze websites www.quality-tyres.nl, www.quality-tyres.com en www.qtop.nl gebruikt. De accounts die wij aan onze klanten ter beschikking stellen, zijn zakelijke accounts, die wij aanmaken op naam van een bedrijf en die bedoelt zijn om op business-to-business basis gebruikt te worden; het zijn dus geen persoonlijke accounts. Tevens leggen in dit privacy beleid uit waarom deze gegevens worden verzameld en hoe hiermee uw gebruikservaring wordt verbeterd. Zo snapt u precies waarom wij deze gegevens gebruiken voor een betere samenwerking met u.

 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Quality Tyres B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Quality Tyres B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze websites geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Quality Tyres B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de QTOP (Quality Tyres Online Portal) website of één van de diensten van Quality Tyres B.V., wordt u gevraagd om uw bedrijfsgegevens, dan wel persoonsgegevens te verstrekken. Door uw gegevens te verstrekken gaat u akkoord met ons privacy beleid. 

Cookies

Quality Tyres B.V. kan gegevens verzamelen voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in klanten, zodat de diensten hierop kunnen worden afgestemd. Deze zogenaamde ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) kunnen worden gebruikt om de website te analyseren. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Quality Tyres B.V. of die van een derde partij. Quality Tyres B.V. kan deze informatie gebruiken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

Quality Tyres B.V. verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij hier van tevoren uw toestemming hiervoor is verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van web applicaties welke gebruikt worden ten behoeve van de webshop. Quality Tyres maakt gebruik van de diensten van web programmeurs, welke zorg dragen voor het goed functioneren van onze websites en web applicaties. De door ons bekende gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van onze websites en de mogelijkheden die op deze sites geboden worden. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Persoonsgegevens welke wij verwerken

Quality Tyres B.V. verwerkt alleen uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en u deze informatie dus zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Webshopformulier

 • Bedrijfsnaam
 • NAW gegevens bedrijf
 • Telefoonnummer bedrijf
 • Naam contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • Zakelijk telefoonnummer contactpersoon

 

Standaard klantgegevens (bij aanmaken nieuwe klant)

 • Bedrijfsnaam
 • Straat
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • Algemeen e-mailadres
 • E-mailadres facturen / administratie
 • Website
 • BTW-nummer (in geval van buitenlandse klant)
 • KvK-nummer
 • IBAN rekeningnummer
 • BIC/Swift code bank
 • Contactpersoon
  • Mobiel telefoonnummer contactperso(o)n(en)
  • Voornaam of -letters
  • Achternaam
  • Zakelijk directe telefoonnummer
  • Mobiel telefoonnummer
 • Afleveradres
  • Straat
  • Postcode
  • Plaats
  • Land
 • Factuuradres
  • Straat
  • Postcode
  • Plaats
  • Land

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Quality Tyres B.V. verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer de gegevens door u worden ingevoerd of aangeleverd met het doel deze in ons systeem op te slaan.
Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van een bestelling via onze medewerkers of via de website/-shop.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u eventueel te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Quality Tyres B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Minderjarigen

Door het zakelijke karakter van onze website, is onze website niet interessant voor jongeren onder de 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of er jongeren zijn die onze website raadplegen. Op verzoek verwijderen wij de gegevens van jongeren onder de 16 die toch onze website hebben bezocht.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onder meer nieuwe producten en andere bedrijfsinformatie. Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Quality Tyres B.V. gebruik van haar eigen database met e-mailadressen. Tevens kunt u zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar sales@quality-tyres.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quality Tyres B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sales@quality-tyres.nl, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs*) met het verzoek mee te sturen. We reageren binnen vier weken, op uw verzoek.

*) Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Quality Tyres B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sales@quality-tyres.nl.